ČeskyEnglish

Povídání

Standard

Maltézsky psík
(bichon maltais, maltese)

standard FCI č. 65

Původ: Střední Středomoří

Patronát: Itálie

Použití: společenský a doprovodný pes

Zatřídění FCI: skupina 9 (společenští a doprovodní psi)
                         podskupina 1 (bichoni a příbuzné rasy)

 

 

Všeobecný vzhled
Malý, s protaženým trupem, pokrytým velmi dlouhým, bílým vlasovým pokryvem. Velmi elegantní, nosí hlavu hrdě a ušlechtile.

Důležité proporce
Délka trupu předstihuje výšku v kohoutku o cca 38%. Délka hlavy odpovídá 6/11 výšky v kohoutku.

Chování a povaha
Živý, něžný, velmi učenlivý, velmi inteligentní.

Hlava
Délka hlavy odpovídá 6/11 výšky v kohoutku. Je spíše široká, její šířka převyšuje o něco polovinu délky.

Lebka
Vrchní část hlavy je o něco delší než čenich, šířka mezi oblouky lícní kosti odpovídá její délce a je proto širší jako polovina délky hlavy. V sagitálním směru je tvaru lehce oválného, vrchní lebeční partie hlavy je malinko výrazná, čelní vráska není viditelná, poněvadž je málo výrazná. Boky lebky jsou téměř vyduté.

Stop
Čelní stupeň je silně zvýrazněný a tvoří úhel 90o.

Oblast obličeje

Nos
V prodloužení hřbetu nosu stojí jeho přední strana, pozorována z profilu, kolmo. Je velký, nozdry rozevřené, zakulacený a bezpodmínečně černě pigmentovaný.

Čenich
Jeho délka odpovídá 4/11 délky hlavy, je tedy o málo kratší než polovina její délka. Partie pod očima je dobře tvarovaná. Výška je o 20% menší než její délka. Boky jsou vzájemně vodorovné, přesto nesmí čenich při pohledu zepředu vypadat čtyřhranně, protože jeho čelní strana přechází obloukovitě do bočních stran. Nosní hřbet s výraznými vráskami je přesně v jeho střední části.

Pysky
Při pohledu zepředu mají pysky na místě spojení tvar otevřeného oblouku. Jsou výškově málo vyvinuté a ohrnutí úhlu rtu pysků (oko) není viditelné. Horní a dolní pysky plně lícují, takže při bočním pohledu je čenich dospod ohraničen spodní čelistní kostí. Okraje pysků musí být bezpodmínečně černě pigmentované.

Čelisti
Čelisti jsou normálně vyvinuté, lehké, dokonale do sebe zapadající. Kost spodní čelisti, jejíž větve jsou po celé délce rovné, nejsou v přední partii ani vyčnívající, ani ustupující dozadu.

Zuby
Zubní oblouky dokonale do sebe zapadají a uzavírají se nůžkovitě. Zuby jsou bílé, chrup je dobře vyvinutý a s plným počtem zubů.

Uši
Uši jsou skoro trojúhelníkové, šířka je přibližně 1/5 jejich délky. Jsou nasazeny vysoko nad lícní kostí, sotva vztyčené, visí a přiléhají ke stranám lebky.

Oči
Oči jsou otevřené, živého a soustředěného výrazu, jsou větší než běžné a při otevřených víčkách skoro kulaté. Víčka mají dobrý kontakt s očními koulemi, které nesmí být umístěny příliš hluboko, ale jen lehce, téměř v úrovni hlavy, vystouplé. Oči jsou posazeny čelně v téměř stejné rovině. Při pohledu z boku nesmí být vidět blána oční koule, oči jsou tmavě okrové, okraje očních víček černé.

Krk
Přestože je bohatě pokryt vlasem, odděluje se jasně poznatelně od šíje. Délka odpovídá asi polovině výšky kohoutku. Krk je vzpřímený a nesmí být viditelná holá kůže.

Trup
Délka trupu přesahuje o 38% výšku v kohoutku, měřeno od ramenního kloubu ke kloubu kyčelnímu.

Horní linie
Vrchní linie se svažuje k nasazení ohonu přímočaře.

Kohoutek
Kohoutek maltézského psíka vyčnívá lehce ze hřbetní linie.

Hřbet
Délka hřbetu odpovídá cca 65% výšky v kohoutku. Hrudní koš je prostorný a sahá o něco níže než výška loktu. Žebra jsou silně klenutá. Obvod hrudníku přesahuje 2/3 výšky v kohoutku.

Hrudník
Hrudní partie je velmi dlouhá

Záď
V prodloužení hřbetní - bederní linie je záď velmi široká a dlouhá, její sklon k horizontále je 10° .

Ocas
Ocas je nasazený v prodloužení zádě, u kořene silný, na konci tenký. Délka odpovídá cca 60% výšky v kohoutku. Vytváří jeden velký oblouk jehož konec leží mezi kyčelními kostmi a dotýká se zádi. Tolerován je ocas zakřivený na jednu stranu trupu.

Končetiny

Přední končetiny
Celkově pozorováno přiléhají pření končetiny dobře k tělu a nohy jsou správně kolmé.

Plec
Délka plece odpovídá 1/3 výšky v kohoutku a je o 60° až 65° skloněná k horizontále. Ve vztahu k těžnici trupu je téměř kolmá.

Nadloktí
Nadloktí je delší než rameno, měří 40 až 45% výšky v kohoutku, jeho sklon k horizontále je 70°. V horních 2/3 dobře připojeno k trupu a jeho podélný směr je téměř paralelní s těžnicí trupu.

Loket
Loket je paralelní s těžnicí trupu.

Předloktí
Suché, s málem viditelných svalů, ale ve vztahu k velikosti této rasy je stavba kostí silná. Je kratší než nadloktí a měří 33% výšky v kohoutku. Výška, měřená mezi základnou po špičku loketní kosti je cca 55% výšky v kohoutku.

Zápěstí
Je pokračováním svislé linie předloktí, velmi pohyblivé, bez hrbolů, pokryto jemnou kůží.

Záprstí
Má stejné znaky jako zápěstí a z titulu své malé délky stojí kolmo.

Tlapky
Jsou kulaté, prsty dobře sevřené a klenuté, bříška a polštářky prstů jsou černé, drápky jsou rovněž černé, nebo mají alespoň tmavou barvu.

Zadní končetiny
Stavba zadních končetin je ze silných kostí, celkově pozorováno jsou vzájemně paralelní, ze zadního pohledu jsou od sedací kosti až k zemi kolmé.

Stehno
Je vybaveno silným svalstvem, zadní ohraničení je klenuté. K těžnici trupu je paralelní, v kolmém směru probíhá odshora dolů a zepředu dozadu poněkud skloněně. Jeho délka je blízká 40% výšky v kohoutku a šířka překračuje o něco málo délku.

Lýtko
Má sotva viditelný žlábek mezi kostí a zadní šlachou. Lýtko je skloněno k horizontále o 55° . Je o něco delší než stehno.

Hlezno
Přední úhel sklonu je 140° .

Nárt
Dráha mezi základnou a špičkou hlezna je o něco málo delší než 1/3 výšky v kohoutku. Jeho délka odpovídá výšce hlezna. Nárt je zcela kolmý.

Tlapky
Tlapky jsou kulaté jako přední, s kterými má společné i všechny znaky.

Způsob chůze
Chůze rovnoměrná, razantní, volná v klusu s krátkými a velmi rychlými kroky.

Kůže
Na celém těle dobře přiléhající, pigmentovaná tmavými skvrnami, zvláště na hřbetě vínově červeně zbarvenými. Okraje očních víček a okraje pysku jsou černé

Jakost osrstění
Srst hustá, lesklá, zářivá, těžce splývající a hedvábné struktury, na celém těle dlouhá a zůstává v celé délce rovná, bez stop vlnění a kadeření. Na těle musí délka srsti překračovat výšku v kohoutku a splývat těžce k zemi jako dobře sedící přehoz, který přiléhá těsně k tělu, aniž se rozevírá nebo tvoří vlny a uzlíky. Vlny a uzlíky jsou přípustné jen na předních končetinách od loktů k tlapkám a na zadních končetinách od kolen k tlapkám. Podsada není. Na hlavě je srst velmi dlouhá, až se mísí s vousy a na lebce tak dlouhá, že se při splývání mísí se srstí na uších. Na ocase splývá vlas jen na jednu stranu trupu, to znamená na jeden bok a jedno stehno.

Zbarvení srsti
Zbarvení čistě bílé, přípustný je jen odstín bledé slonoviny. Stopy oranžové, které vyvolávají dojem špinavé srsti, jsou tolerovány, ale jsou nežádoucí a představují nedokonalost.

Hmotnost a výška
Hmotnost: 3 - 4 kg Výška: pes 21 - 25 cm fena 20 - 23 cm

Vady
Každá odchylka od výše uvedeného popisu musí být posuzována jako vada, jejíž ohodnocení musí být stanoveno v přesném vztahu ke stupni odchylky, toto platí rovněž pro oboustranné šilhání a pro případ, že délka trupu překračuje výšku v kohoutku o 43%.

Těžké vady
Zřetelně zvlněný nosní hřbet, výrazný předkus nebo podkus, čímž je znetvořen vzhled čenichu. Velikost psů přes 26 cm, nebo pod 19 cm, u fen přes 25 cm a pod 18 cm.

Diskvalifikační vady
Výrazná divergence nebo konvergence ohraničující linii lebky nebo čenichu, celková depigmentace nosu nebo jiná barva nosu než černá. Předkus, skleněné oko, celková depigmentace očních víček, bezocasost, vrozená nebo přivoděná pahýlovitost ocasu, kadeřavá srst, každá jiná barva než bílá, s výjimkou bledé slonoviny, různobarevné skvrny, bez ohledu na jejich rozsah.

Psi musí mít dvě zjevně normální varlata, zcela spadlá do skrotu.

 

Původ

Maltézáček je plemeno velmi staré. Pokládá se vůbec za nejstarší evropské trpasličí plemeno, jeho původ se ztrácí v temnu času. Jeho prakolébkou bylo zřejmě území kolem Středozemního moře. Existují i domněnky, že v dávné minulosti maltézáček ovlivnil svým zevnějškem dokonce i vývoj malých plemen v Tibetu, Číně a Japonsku. Jsou to však jen dohady, spolehlivé doklady chybějí. Musíme se proto spokojit s novodobým určením země původu, kterou je Itálie, a ta vypracovala standard, podle kterého se v celosvětovém měřítku nyní plemeno chová. Zásluhu na současném nevšedním vzhledu maltézáčka majípředevším angličtí šlechtitelé, kteří vytvořili nádherného psíka s hedvábnou,lesklou a extrémně dlouhou srstí. O maltézáčkovi pocházejí konkrétnější a spolehlivější údaje až z doby blízko před začátkem našeho letopočtu. Je však více než jisté, že toto plemeno existovalo již dávno předtím. První písemné zmínky jsou z doby rozvinutého řeckého a římského písemnictví a poskytují první skutečně spolehlivé záchytné body o existenci malého, dlouhosrstého bílého psíka, který byl hýčkán ve všech kruzích řecké a římské společnosti a jemuž byla dokonce dávána jména slavných žen a populárních tanečnic.

Omyl, který přetrval staletí

Abychom objasnili vznik názvu plemene, musíme se vrátit opět do starověku. Na jedné amfoře, jejíž stáří se odhaduje na dva a půl tisíce let je vyobrazen malý dlouhosrstý psík a pod ním nápis "Meaitisie". Tímto názvem byl označen pes, pocházející z ostrova Malitaa, později nazývaného Melita, dnes Mjelt. Je to velký ostrov, ležící v Jaderském moři mezi Dubrovníkem a Korčulou. Názvu Melita se ale užívalo i pro ostrov Maltu, ležící ve Středozemním moři, i pro sicilské městečko Meledu (Melitu). Pokud se ve spisech používalo latiny, bylo vše v pořádku. Platil název melitaeus, čili malitajský. Pak se však začalo používat také jiných jazyků a lehce se stalo, že označení Canis melitaeus bylo překládáno jako pes maltézský. Označení "maltézský" psík je proto nesprávné, vzniklo z chybné záměny dvou ostrovů, ale natolik se vžilo, že se stalo běžným a všeobecně používaným.

Doplněk vznešenosti

V takzvaném zlatém věku klasického Řecka bylo velkou ctí a znakem důstojnosti, když dáma vlastnila maltézáčka. Za tyto psy se platily neuvěřitelné částky. Na jejich krmení a ošetřování byli určeni zvláštní strážci a ošetřovatelé či ošetřovatelky, a dokonce i lékaři. Vlastnit maltézáčka bylo vnějším znakem společenského postavení a bohatství. Zmínka o výskytu maltézského psíka ve starém Římě se váže na dobu vlády císaře Claudia. Vznešené Římanky jim věnovaly nejvyšší možnou péči. Když šly do města, nesly jejich otrokyně psíka za nimy. Za nepříznivého počasí je halily do zeleného hávu. Takový psík byl zcela neprodejný a od jeho paní ho rozloučila jenom smrt. Mít maltézáčka bylo i zde důkazem elegance a finančních úspěchů. Maltézáček byl také vysoce ceněn pro své léčivé vlastnosti. Psali o tom různí klasičtí spisovatelé: Maltézáček zmírňuje lidské utrpení, utěšuje duši člověka, je také schopen pomoci překonávat duševní utrpení. Když ho nemocný přiloží ke svému tělu, přejde prý nemoc na maltézáčka, který onemocní a mnohdy i uhyne.

Vývoj plemene v novější době

Dámy klasického Řecka a starého Říma vystřídaly středověké hradní paní a manželky význačných patriciů, ale i u nich si maltézáček udržel zvláštní výsadní postavení. V 15. století byly na bílého dlouhosrstého psíka skládány romance. Stejně jako kdysi ve starověku byl nezbytným znakem bohatství a společenské nadřazenosti. Maltézáčci byly ozdobou dvora španělského krále Filipa II., důležitou úlohu hrál na dvoře krále Ludvíka XIV. Také carevna Kateřina II. Chovala na svém dvoře několik tuctů těchto psů. Rodina Medici věnovala v roce 1400 osm malých bílých psíků královskému dvoru v Bruselu. Do Anglie byl maltézský psík přivezen asi kolem roku 1520 za vlády Jindřicha VIII. Marie Stuartovna pokládala maltézáčka za svého nejoblíbenějšího psa. Od roku 1700 začíná zlaté období maltézských psíků, kdy se rozšířili po celé Evropě. Pro svůj okouzlující zjev nachází maltézáček obdiv v každé době. Například Verdiho korespondence nám umožňuje poznat, že Giuseppe Verdi (1813 - 1901) a jeho věrná Giuseppina Streponi velmi milovali maltézáčka Loulou. Verdi se ve své korespondenci často zmiňuje o Loulou jako o členu rodiny, který své velké přátele nikdy neopouští. Když Loulou zemřel, psal Verdi: " … já se mám dobře, ale náš Loulou, náš ubohý Loulou je mrtev, ubohé zvířátko! Můj zármutek je velký, ale Peppina je zoufalá." Význačný filmový herec Garry Cooper v posledních letech svého života velmi miloval maltézskou fenku Tinu of Yelwa, se kterou se zúčastňoval i výstav a přehlídek. Tato fenka získala titul šampiónka krásy USA. V jednom vysílání italské televize předvedl prof. Cutollo divákům krásného malého maltézáčka. Po tomto vysílání poslali diváci do televize 7 kg dopisů, v nichž vyjadřovali své upřímné nadšení pro malého bělostného psíka.

Obdivuhodná původnost

Maltézáček prošel staletími velmi milován a téměř nezměněn. Vždy se líbil takový jaký je, a proto ho nebylo třeba měnit. I po tolika staletích se chovatelé celého světa snaží posílit ony vlastnosti, které maltézského psíka proslavily, totiž hedvábnou, dlouhou a těžkou srst, dokonale černý pigment, malý a přesto silný vzrůst, nesmírně sladký a přece přímý charakter. Minulost maltézáčka lze sledovat zpět asi dva a půl tisíce let. Přes všechny společenské zvraty a změny, které se mezitím v průběhu časů udály, zachoval si své původní jméno, původní zjev a původní použití a dokonce i postoj veřejnosti vůči němu se nezměnil. Pokud jde o zevnějšek, dnešní maltézáček je prošlechtěn na základě standardu, který byl sice vypracován a schválen v nové době, avšak předlohou bylo vyobrazení z dob rozkvětu starého Říma, tedy z doby před nejméně dvěma tisíci lety. Přímá kontinuita po dobu dvou tisíciletí, to je opravdu něco neobvyklého! I jméno zůstalo stejné od starověku až po dnešek. Změny vznikaly jedině jazykovými úpravami při překladu do jednotlivých jazyků, nebo jako důsledek zeměpisného omylu. Podstata jména však zůstala nezměněna. Také použití plemene je stále stejné. Ve starověku stejně jako v moderní době je to okrasný pes, jehož posláním zůstává být ozdobou a spoluvytvářet teplo domova. A jak je to s postojem veřejnosti? Stejně jako ve starověku i dnes ho jedni zbožňují, jiní mu podvědomě závidí jeho postavení. Tak např. Theofrastes (žák Aristotela, 300 př. n. l.) se velmi rozhořčoval nad příliš velkou oblibou, které se maltézáček těšil u Řeků a zvláště Řekyň. Nejvíc ho popuzovalo, že když pes tohoto plemene uhynul, byl pochován se vší úctou, vážností a důstojností, a že mu truchlící pozůstalí, jeho bývalí majitelé, stavěli dokonce pomníky v zahradě, na vinici nebo v lese a opatřovali je nápisem: "Byl z plemene maltézských psů". Tyto pomníčky se zachovaly až dodnes. Odpůrci byly však vždy v menšině.Ve všech dobách bylo obdivovatelů vždy více, a mezi nimi i vynikající básníci. Římský básník Marcus Valerius Martial (40 - 104 n. l.) opěvuje ve svých básních fenu maltézského psíka Issu. Z jeho vyznání vyznívá téměř něha, jíž podléhal při pozorování tohoto psíka:

"…je živější než Catallův vrabeček, milejší než všechny dívky, vzácnější než všechny indické drahokamy, čistší než každý polibek holubice. Když štěká, zdá se ti, že mluví, Cítí smutek i radost, opírá hlavu o krk A usíná tak, že necítíš ani jejího dechu…"

Kdyby maltézáček uměl číst a byl obdařen lidským chápáním, musel by být nadměrně sebevědomý a hrdý, snad i pyšný na všechno, co lichotivého a obdivného o něm napsali nesmrtelní duchové antické kultury. Tím, že se maltézáček stal idolem tvůrčích umělců, malířů, básníků a spisovatelů, stala se z něj téměř pomyslná bytost, u níž mnohdy splývá skutečnost s fantazií. Je nemožné vyjmenovat všechna umělecká díla, která maltézáčka představují. Maltézáčka vidíme například u nohou vévodkyně z Alby na Goyově obraze, Rubens jej maluje dokonce v ráji po boku Evy a autor levočského oltáře jej zobrazil u nohou Krista.

Povaha a vlastnosti

Povrchní pozorovatel by se mohl domnívat, že maltézáček je pouhé klubíčko bílých chlupů a jinak je to tvor bez temperamentu a výraznějších vnějších povahových projevů. To by však byl omyl. Je to sice pes, který byl po mnoho staletí hýčkán a obklopován péčí a přepychem, a přesto to není zhýčkaný pes. Je to spíše pes ješitný. Vytváří dojem, jako by byl hrdý a pyšný na svůj zevnějšek a úpravu, a vůči cizím lidem to dává najevo očividnou nepřístupností. Prostředí, ve kterém od nepaměti žil, způsobilo, že si potrpí na pohodlí a příjemný život. Je rád středem pozornosti. Nepotřebuje mnoho výběhu, je skromný na prostor, není štěkalem, a proto se znamenitě hodí i do malého bytu. V chování je příjemný, něžný, vysoce přítulný, citlivý, oddaný a mazlivý. Je to zvědavý, veselý a čilý, velmi inteligentní a zároveň přizpůsobivý pejsek. Bystře pozoruje veškeré dění v rodině kolem sebe a často přispěje k tomu, aby zavládla dobrá nálada. Ne nadarmo se o něm tvrdí, že je to malý rodinný klaun, plný roztodivných rozveselovacích nápadů. Nedůvěřuje cizím lidem, ale zbožňuje všechny členy své rodiny. I když je živé povahy, není nikdy svárlivý, takže může být chován i v malém městském bytě s mnoha jinými jedinci, aniž by hrozilo nebezpečí svárů a rvaček. Není citlivý vůči suchému chladu ani na pohyb ve volné přírodě, který naopak velmi miluje. Co je jaksi v rozporu s jeho zevnějškem, je skutečnost, že je výborným ostražitým hlídačem. Není to tedy jen hezká hříčka, nýbrž je to také opravdový pes. Škarohlídové o něm tvrdí, že bývá často náladový, vznětlivý, samolibý a až příliš sebevědomý. To se však může vytýkat psu každého plemene, neboť pes je vždy takový, jakým ho udělá člověk, který ho výchovou ovlivňuje. Maltézáček zpravidla rád cestuje. V autě nijak netrpí a rád chodí na výstavy. Kdo chce, může maltézáčka snadno vycvičit, poněvadž inteligence tohoto malého psíka je velmi vysoká. Maltézáček se velmi rád a rychle učí, pokud jsme schopni vysvětlit mu, co od něj požadujeme. Netrvá dlouho a pes bezvadně poslouchá.

Úprava a péče

Mnozí se při pohledu na bělostnou, splývavou srst malého maltézáčka ptají, kolik takový pejsek potřebuje péče. Mnohý se pak vzdá velké radosti ze společnosti tohoto " … psa, velmi malinkého, jakého kdy příroda mohla udělat, s dlouhým vlasem, bělejším než hermelín, milého vzezření a obdivuhodných pohybů". (Ariosto) Ve skutečnosti není tak obtížné udržovat maltézáčka v dokonalém stavu, věnujeme-li mu denně alespoň několik minut. Horší ovšem je , zanedbáme-li tuto poměrně malou péči delší dobu. Potom ovšem uvést srst maltézáčka do náležitého stavu vyžaduje velkou trpělivost a někdy je potřeba vyčesávat a zplstnatělé chuchvalce odstraňovat po částech velmi dlouho. Naštěstí existují kosmetické prostředky, které tuto práci dokáží usnadnit.

Kvalita srsti

Srst maltézáčka je jeho největší ozdobou. Oslňuje svou bělostnou třpytivostí a nádherou. Má být velmi hustá, zářivá, lesklá, těžká, bohatá a velmi dlouhá. Její textura je hedvábná. Kromě lesku, délky a zářivé bělosti má veškerá srst padat k zemi jako těžký plášť přilehlý k tělu, přičemž chlupy musí být rovné a stejnorodé, to znamená, že srst nemá být ani kadeřavá ani chundelatá. Srst jako celek má být co nejskvělejší. V mase padající a k tělu přilehlá srst dává vyniknout jen nejvíce vystouplým tělesným tvarům. Charakteristický znak srsti maltézského psíka je v jejím lesku a v její váze. Absolutně to nemá být vlna, ale hedvábí, a to hedvábí nejlepší kvality. Je to vlastnost i nejobtížněji dosažitelná, ale nejdůležitější. Dovolte tedy opakovat: srst má být z hedvábí, má být lesklá a těžká, přiléhavá k trupu, chlupy přirozeně těsně spolu spojené, aniž by tvořily chumáčky nebo kadeře. Celá masa srsti má co nejvíce zářit. Ve stupnici bodování je bělost až po lesku. Můžeme se setkat s jedinci bělostné a dlouhé srsti, ale hebké, lehké a vybledlé, tj. bez lesku. Je mnohem více maltézáček s barvou srsti bledé slonoviny, s masou vlasu těžkého a lesklého, než maltézáček sněhobílý, bez lesku s chlupy lehkými a hebkými. Kvalita srsti je dedičná. Kartáčování a česání umožní samozřejmě dostat psa do lepšího stavu, ale krásnou srst vytvoří pouze jedinci pro tuto kvalitu vybraní.

Péče o srst

Péče o dlouhou srst maltézáčka je sice náročná, nicméně při použití kvalitní kosmetiky se čas potřebný k udržení jeho krásného vzhledu zkrátí na minimum. Odměnou za Vaši péči Vám bude spousta lásky a oddanosti od tohoto psího aristokrata. Nejvíce péče srst potřebuje v období přeměny štěněčí srsti za dospělou. To je nutné kartáčování a česání skutečně denně. Také je to nutné z toho důvodu, aby si štěně zvyklo na pravidelnou péči. Zralá, dospělá srst vyžaduje frekvenci česání podstatně nižší, většinou 1 - 2 krát týdně podle typu a kvality srsti. Jiná je péče o srst maltézáčka "mazlícího" a jiná o výstavního. Domácího mazlíčka stačí zhruba jednou za měsíc až 2 měsíce vykoupat, použít kondicionér, nejlépe denně čistit srst pod očima, 2 krát týdně rozčesat a čas od času, pokud je srst vysušená, použít olej. Péče o srst výstavního maltézáčka je mnohem náročnější.Výstavním maltézáčkům se většinou srst natáčí do speciálních hedvábných nebo igelitových natáček. Srst v natáčkách musí být vždy mastná aby nedocházelo k nežádoucímu lámání srsti. Natáčky se musí přečesávat opět podle potřeby a v závislosti na typu a kvalitě srsti, většinou 2 krát týdně. Nutné je také časté koupání - tj. jednou za týden maximálně za 14 dní. V případě většího zájmu o problematiku péče o srst Vás odkazuji na naše webové stránky: www.1allsystems.cz , kde naleznete podrobné informace a návody na péči o srst v jednotlivých obdobích a také rady o výběru těch nejvhodnějších přípravků podle typu srsti. Srst maltézáčka nelíná, tj. nevypadává hromadně systematicky na jaře a na podzim, aby byla nahrazena novou srstí. Chlupy vypadávají jednotlivě. Uvolněné chlupy se odstraňují při každodenním kartáčování. Je to velká výhoda, neboť maltézáček je po celý rok bohatě osrstěn a dům nebo byt není nikdy poset nežádoucími chlupy. O důležitosti péče o srst se nejlépe přesvědčíme tehdy, když uvidíme zanedbaného, špinavého a neupraveného maltézáčka, se srstí zplstnatělou a uzlovatou. Takový pes s neošetřovanou srstí je k nepoznání a působí dojmem neušlechtilého psa. Maltézáček špatně snáší vlhkost a z ní vyplývající vlhký chlad. Suchý chlad mu ani tak moc nevadí. Vrátí-li se maltézáček z procházky vlhký, musíme ho důkladně vysušit fénem. Jinak je jeho organismus poměrně velmi odolný a přesto, že jde o plemeno velmi staré a prošlechtěné, dožívá se maltézáček vysokého stáří. Věk 16 až 18 let není žádnou zvláštností.

Dědičnost zbarvení

Maltézáček má mít čistě bílou srst, to znamená, že v srsti nemá být žádný pigment. Má ovšem mít sytě černý nos, pysky i oční víčka. Znamená to tedy, že je přítomen gen B, a že se v těchto partiích uplatňuje (gen B - hnědé zbarvení - u jedinců s alelou "B" je pigmentace těchto míst černá, kdežto u jedinců s alelou "b" jsou tato místa játrově hnědá). Z toho vyplývá, že u tohoto plemene je několik možných genetických variant. Maltézáček může být i tzv. extrémní strakáč "sw" tj. extrémě bílé zbarvení s plochou bílé dosahující více než 80% celkové plochy kůže, přičemž pigmentace nosu, očních víček a sliznic zůstává černá. Skvrny na hlavě, někdy i hřbetě jsou zesvětleny vlivem zřeďujících genů "cch", případně "ce" za součinnosti genu "e" (zamezuje tvorbě tmavého pigmentu) a snad i jiných. Zcela jistě není přítomný gen"d", který má zřeďující vliv na černou barvu (jedinec je modrý), neboť jinak by nos nebyl černý, ale břidlicově šedý. Maltézáček má také gen "a" ("A" - aguti), tedy v zásadě může být žlutý, ale tak zesvětlený, že opticky vypadá bílý. Vyskytnou-li se někteří maltézáčci s hnědým nosem, svědčí to o přítomnosti recesivního genu "b". Takto zbarvení jedinci jsou nestandardní.

Závěrem

V čem je příčina, že tento malý psík podněcoval tvůrčí fantazii i největších umělců a inspiroval je k vrcholným uměleckým výtvorům již v dobách antiky, pak ve středověku i v nové době? Byla to jeho dlouhá, hedvábná srst, okouzlující jako bílý jarní květ nebo některé jiné vlastnosti, které z něj vyzařují a podmaňují si každého, kdo má duši s vnímavým uměleckým citem a smyslem pro krásu a ladnost? Jedno je jisté. V jeho vzhledu je skryta krása trvalé hodnoty a stejně tak v jeho charakteru je něco, co dovede trvale upoutávat a připoutávat srdce všech vnímavých, citlivých lidí, ať žijí v kterémkoli koutě světa.

Kosmetické rady

Rádi bychom vám přiblížili kompletní péči o téměř jakoukoliv dlouhou srst vašeho pejska. Tyto rady jsou vztaženy na jednu z nejkvalitnějších značek kosmetiky ALL SYSTMS, ale platí i obecně a jsou výborným vodítkem pro začátečníky, dozvíte se zde, kdy a s čím zhruba začínat – od štěňátka po výstavního šampiona i domácího mazlíčka.
Podobně je možné samozřejmě používat i další značky nebo přípravky různě kombinovat. Tak jde dosáhnout dokonalého vzhledu srsti bez velké námahy.
Pokud máte pochybnosti o kombinaci nebo způsobu použití, můžete zkusit hledat v poradně nebo mi kdykoliv napište (do poradny nebo e-mailem) a já se pokusím vám poradit.

Nejprve něco obecně o srsti a péči:

Porozumění srsti

Srst roste různou rychlostí v závislosti na genetických dispozicích, ročnímu období, péči a celkovému zdravotnímu stavu zvířete. Srst i pokožka může být poškozována nevhodným používáním chemických prostředků. Růst srsti můžeme podpořit, když jí vytvoříme vhodné prostředí.

Struktura srsti se liší plemeno od plemene, jednotlivec od jednotlivce. Ke škodě běžných majitelů psů však mohou být tyto rozdíly tak malé, jako by prakticky neexistovaly. Nicméně pro profesionální pracovníky salónů a majitele výstavních psů jsou tyto rozdíly patrné. Prostředí s mnoha psy nám pomáhá poznat tuto skutečnost. (Čím více psů, tím více zkušeností).

Přirozená struktura srsti je geneticky určená věc. Nicméně může být ovlivněna i vnějšími činiteli jako je výživa, podnebí, chemické prostředky a péče. Jinými slovy pouze jedinec s přiměřenými genetickými dispozicemi, udržovaný bez parazitů a s vyváženou stravou bude schopný dosáhnout vynikající srsti, jen takové srsti se bude dařit. Kdo se srsti věnuje, kdo o srst pečuje, toho srst prospívá.

Srst je ovlivňována klimatem, větrem, vlhkostí, suchem, teplem, zimou, sluncem, prachem, statickou elektřinou. Statická elektřina je jednou z hlavních příčin zacuchání a lámání srsti. Prach a nečistoty mají abrazivní (obrušující) účinek a zapříčiňují roztřepení, přetržení a zeslabení srsti. Proto je důležité udržovat srst čistou jak jen to nejlépe jde a odstraňovat kartáčováním a česáním špínu ze srsti.

Údržba a péče o srst výstavních psů nemusí být obtížný, zdlouhavý nebo namáhavý úkol. Správné použití kvalitních výrobků, společně se znalostmi o technice práce, mohou pomoci udělat tuto činnost rychlou a jednoduchou a výsledek Vás zaručeně odmění.

Značka ALL SYSTEMS je skutečně jedinečná a pokud si chcete ušetřit spoustu práce, času, nervů a chcete mít 100% výsledky stačí ji vyzkoušet, zaručeně budete spokojeni.

Zde se pokusíme dost podrobně popsat, jak o srst pečovat, aby byly výsledky co nejlepší. A to jak u výstavních psů, tak jen u domácích mazlíčků. Je to vlastně obecný postup pro dlouhosrstá plemena a doufáme, že mnohým začínajícím chovatelům pomůže při správné péči. Typ srsti se ale liší plemeno od plemene a také každý jedinec má různou kvalitu srsti, proto je dobré vše vyzkoušet a zjistit, co dané srsti nejvíc sedne.

Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o přípravky té nejvyšší kvality zaručující dokonalý vzhled a snadnou péči, jsou vyrobeny výhradně z přírodních zdrojů, absolutně hypoalergenní.

Obecné rady

 • musíme zdůraznit, že kvalita srsti je dána geneticky, nicméně použitím této kosmetiky dokážete pomoci v krátké době i výrazně nekvalitní nebo poničené srsti. Po 2 měsících pravidelné péče je srst k nepoznání
 • štěňata je dobré začít koupat od 7 týdne věku, ze začátku používáme pouze Jemný šampon s kondicionérem, již to je dobrá výživa pro srst a základ pro udržení její kvality, štěňátka je nutné vždy důkladně vysušit fénem!!!
 • ve 4 měsících přidáme kondicionér, podle typu srsti a vyzkoušení na daném jedinci se rozhodneme, zda budeme používat Botanický nebo Proteinový kondicionér (pro každý typ srsti se hodí jiný, trvá zhruba 4 koupání, než zjistíme, co vše je pro daného jedince to nejlepší, aby byla srst v super stavu - nelétavá, padavá, bohatá, lesklá…)
 • od 6 měsíce většinou začínáme srst natáčet (pokud je srst kvalitní a roste rychle, tak je dobré začít takto brzy, při tomto způsobu má pes ve věku 12 měsíců srst delší než po zem, menší jedinci už mnohem dříve). Při natáčení musíte používat olej (Prvosenkový nebo Lanolinový, případně Norkový sprej)
 • do vousů a na srst na hlavě je výborný vitaminový Luxusní kondicionér, srst po něm roste mnohem rychleji a neničí se
 • nečešte suchou srst, při česání používejte Hydratační sprej s norkovým olejem, Antistatický sprej a pokud pejska nenatáčíte, tak výborný je roztok Prvosenkového oleje (smíchaný s vodou do rozprašovače). Pokud Vám nevyhovuje olej (tj. třeba u nevýstavních jedinců), stačí si do rozprašovače udělat roztok z Proteinového nebo Luxusního kondicionéru.
 • při používání oleje (při natáčení) je velmi důležité při koupání jednou za čas použít Osvěžovač a stabilizér kůže a srsti pro získání správného pH pokožky
 • pokud už je srst zničená předchozím nevhodným způsobem péče a použitím nekvalitní kosmetiky (srst je jemná, létavá, polámaná a přesušená), tak téměř zázraky během 2 měsíců udělá směs Lanolinového oleje a Proteinového kondicionéru

Slzení

 • na znečištěnou srst pod očima je ideální denně používat Super bělící gel, který je také vynikající pro odstranění skvrn od moči nebo pro odstranění tmavších pruhů v bílé srsti. Osvědčená je kombinace tohoto gelu se speciálním krémem - pastou pod oči, která pohlcuje vlhkost.
 • ovšem nejdůležitější pro udržení čistého vzhledu srsti pod očima je udržování těchto míst stále v suchu, tj. stálé vysušování a zasypávání kukuřičným škrobem
 • slzení je dále ovlivněno mnoha vnějšími i vnitřními faktory - jako je druh krmení, kvalita vody, celkový zdravotní stav psa - např. ušní infekce

Česání

 • kartáče a hřebeny #1 ALL SYSTEMS nejsou sice nejlevnější, nicméně velmi kvalitní a profesionální, což se projeví při údržbě srsti. Hroty kartáčů a hřebenů jsou vyrobeny z antikorozní oceli, opatřeny antistatickou úpravou. Ostny jsou v kartáčích upevněny tak, aby byla srst co nejméně poškozována - dokáží se otáčet. Můžeme doporučit Obdelníkový kartáč, nový Kartáč s dlouhými hroty na jemnou srst a nemůžeme si vynachválit Hřeben na zacuchanou srst, bez něj si už práci nedovedeme vůbec představit.

Frekvence česání

 • Samozřejmě že záleží na kvalitě a typu srsti, ale rozhodující úlohu hraje i celková vitalita, živost a pohyblivost psa. Obecně můžeme říci, že je dobré česat 1 - 2x týdně. Máme fenku, která celý den leží jako královna na gauči, 3x denně vykráčí ven na toaletu a to jen proto, aby nám udělala radost, pokud je venku jen trochu vlhko, tak jí ven nedostane nikdo. Má velmi kvalitní vyzrálou srst. U takového způsobu života skutečně stačí česat 1x za týden i déle. Jako naprostý protiklad máme fenku - ďábla, která se za celý den nezastaví a když ano, tak jen proto, aby vymyslela další lumpárnu. Takové psy je nejlepší česat obden, práce je hotová během 10 minut a je to lepší než potom po 4 dnech strávit hodinku u zaplstěné srsti.
 • Takže jak je vidět, česání vyžaduje zcela individuální přístup, pozor dejte pouze při určitých životních etapách - výměně šteněcí srsti za dospělou, při hormonálních změnách - hárání, březost, kojení, to je důležité nic nezanedbat a věnovat srsti zvýšenou pozornost, vyplatí se srst přečesat každý den.
 • Při jakémkoli náznaku, že začíná být se srstí problém - stává se matnou a lehce se plstí, nejde hladce rozčesat (kartáč špatně klouže srstí), doporučuji okamžitě vykoupat, při přetrvávajících problémech koupejte klidně každý týden nebo i častěji (rst nečešte a rovnou vykoupejte, zamezíte tak jejím ztrátám). Dobré je alespoň v těchto případech použít olej (osvědčený je Norkový sprej – použít ještě do vlhké srsti hned po koupání – důkladně nasprejovat ke kůži. Tento způsob redukuje cuchání na minimum).
 • Nejlepší je při zjištění prvního problému se srstí okamžitě začít podávat přípravek Vital Energy (Životní Energie) a celková doba trvání problematické srsti se výrazně zkrátí, většinou do 14 dnů už je srst jak má být
 • Další možnost práce se srstí v podstatě bez česání je ten, že pejska budete pravidelně každý týden koupat a srst mezi koupáním bude hodně mastná, to potom nemusíte česat během týdne vůbec.
 • Důležité je upozornit, že i ostříhaného pejska je nutné česat. Dorůstající srst se plstí ještě mnohem více a rychleji než kvalitní zralá dlouhá srst! Pokud budete chtít nechat ostříhanému pejskovi nechat opět narůst dlouhou srst čeká Vás min. 6 měsíců spousta práce. Rovněž po ostříhání není srst tak kvalitní a i u jedinců, kteří měli srst rovnou se začne vlnit.


Výstavní pes


Mezivýstavní péče


Natáčení

 • Srst, která se natáčí musí být mastná!, aby se v natáčkách nelámala. Je možné použít Prvosenkový olej, u jedinců s hustou srstí a u méně kvalitní srsti je výhodnější použít Lanolinový olej v kombinaci s Proteinovým kondicionérem. Dále je možné volit mezi igelitovými natáčkami, pro začátečníky doporučujeme začít s papíry, lépe se s nimi pracuje a srst tak neklouže, ale papírové natáčky rychleji vsakují olej.
 • Postup je tento: koupání
  1. Vybělovací šampon (nejlépe odstraní veškeré nečistoty a zejména olej),
  2. Jemný šampon s kondicionérem (po něm se srst neplstí),
  3. Botanický kondicionér-vypláchnout (nechávám ale určité množství kondicionéru v srsti)
  4. Prvosenkový olej - nevyplachovat.

   nebo

   Roztok Lanolinového oleje a Proteinového kondicionéru - vypláchnout (lanolin zůstane v srsti)
 • Čas od času - podle stavu kůže - použijte mezi šamponem a kondicionérem Osvěžovač a stabilizér kůže a srsti, pokožka tak získá správné pH a se srstí se bude dobře pracovat.
 • Psa důkladně vysušíme fénem, počítejte s tím, že čím je srst mastnější tím déle trvá sušení a poté natočíme srst do natáček.
 • natočené psy přečesáváme vždy podle potřeby, jsou jedinci, kteří se musí přečesávat obden, jiní vydrží až týden nepřečesaní (ze začátku je dobré natáčky kontrolovat každý den, abyste zabránili případnému zaplstění
 • při přečesávání vždy kontrolujte mastnotu srsti, srst nesmí být nikdy suchá, při přečesávání můžete do konečků srsti kápnout 2 - 3 kapky čistého Prvosenkového oleje nebo použijte Hydratační sprej s norkovým olejem, který je skutečně skvělý i pro případná zacuchaná místa v srsti
 • gumičky na natáčkách nikdy moc neutahujte, vždy je lepší, když natáčka spadne, než když se pod gumičkou srst přetrhne (doporučuji používat výhradně originální gumičky, vždy obtočte natáčku jen dvakrát)
 • Znovu vykoupejte podle potřeby, většinou každých 14 dní. Pejska, který se hodně pohybuje venku nebo v prašném prostředí je třeba koupat častěji, na mastnou srst se rychle chytá špína a prach a při přečesávání se tím srst obrušuje a tím se celkově zhoršuje její kvalita. Proto špinavého mastného psa raději nečešte, ale rovnou vykoupejte.

Příprava na výstavu


 • Dlouhosrstá plemena se koupou většinou těsně před výstavou, ale jsou i výjimky, které je potřeba vykoupat o něco dříve, aby se srst dostala do ideálního stavu.
 • Postup je v podstatě stejný jako u mezivýstavní péče, pouze se nepoužívá olej. Dále lze použít velké množství speciálních prostředků, abyste dosáhli požadovaného efektu.
 • Postup:
  1. Vybělovací šampon (nejlépe odstraní veškeré nečistoty a zejména olej),
  2. Jemný šampon s kondicionérem

   nebo u světlých barev srsti

   Rozjasňovací šampon (obsahuje enzymy, zesvětluje a rozzáří srst)

   nebo

   Šampon na tvrdou srst - když je potřeba zachovat co nejpevnější strukturu srsti
  3. Botanický kondicionér - pro dosažení padavé srsti - vypláchnout jen zlehka

   nebo

   Proteinový kondicionér - pro zvětšení objemu srsti - čím méně vypláchnete, tím bude objem srsti větší

   nebo

   Botanický kondicionér zvýrazňující barvy
   • Platinum - pro světlé psy
   • Midnight - pro černé a stříbrné barvy
   • Red/Brown - pro červené, hnědé, plavé barvy
   Tento kondicionér působí jako přeliv, nikdo nepozná že nejde o přirozenou barvu psa. (Snad nejvíce je oblíbený u jorků, pudlů, kníračů, briardů…)

Speciální přípravky


 • Pokud máte problém s vlnitou srstí, použijte do ještě vlhké srsti malé množství Narovnávače srti a pomocí kartáče vyfoukejte d hladka. Toto narovnání je dlouhodobé, odolá dokonce i velké vlhkosti a vydrží i několik dní. Je vynikající rovněž pro nápravu tzv, krepaté nebo přesušené srsti, která se po jeho použití změní téměř k nepoznání v hedvábnou. Je to i výborný prostředek zvyšující lesk. Je nutné se s tímto přípravkem naučit pracovat a několikrát si postup vyzkoušet nanečisto a ne ho rovnou použít na výstavu. Použití menšího množství přípravku v tomto případě znamená obvykle více!
 • Pokud potřebujete upravit neposedná nebo nepoddajná místa v srsti, použijte Tvarovací gel. Je také vynikající pro úpravu pěšinek (lhasa apso, tibeťák…) a top knotů.
 • Pokud jste doma věnovali spoustu času natažení srsti, tak na výstavách už nepoužívejte žádný sprej, protože srst se s největší pravděpodobností působením vlhkosti opět zvlní.
 • Na výstavu je vždy dobré mít připraven Samooplachovací šampon, pro případné "nehody" - šampon se nasprejuje na postižené místo, napění a poté vysuší např. papírovou utěrkou.
 • Pro finální úpravu před vstupem do výstavního kruhu se hodí: Antistatický sprej - zabrání poletování i hodně zelektrizované srsti, dále je vynikající slabý roztok Luxusního krémového kondicionéru nebo a pro dosažení okamžitého zvětšení objemu srsti roztok Proteinového kondicionéru – je to nejjednodušší a funguje to. A teď už nezbývá nic než zvítězit!
 • Po výstavě je většinou potřeba srst natočit, jako nejrychlejší řešení nasprejujte srst Hydratačním sprejem s norkovým olejem a natočte.

Nevýstavní pes, tj. MAZLÍČEK, gaučák


Většina obecných postupů, použitelných na každého pejska zde už byla popsána, záleží jen na majiteli, jak velkou pozornost chce srsti svého miláčka věnovat. Nejjednodušší postup je tento. Česat 2x týdně, při přečesávání používat Norkový sprej, koupat 1x za měsíc - použít šampon a kondicionér (nejlépe Jemný šampon a Botanický kondicionér), příležitostně (např. v létě, když je srst vysušená) udělat olejovou kůru (Prvosenkový olej). Denně ošetřovat okolí očí (Super bělící gel).

Závěrem

Přejeme Vám hodně radosti při péči o Vašeho pejska, případně hodně úspěchů na výstavách. Přípravky námi nabízených značek profesionální kosmetiky jistě přispějí k pohodové péči o srst Vašeho miláčka bez nervozity na obou stranách a pohled na dokonale upraveného psa, eventuelně vítězství na výstavách, jistě stojí za trochu té námahy. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se na nás obrátit. Věřte, že "výrobní tajemství" úspěchu svého psa na výstavách si každý chovatel chrání jako oko v hlavě. Můžeme Vám pomoci alespoň trochu nahlédnout pod pokličku úspěchu.

Více na www.profikosmetika.cz                    

© Copyright Evittoriamaltese. All rights reserved.
Created by: www.nesnet.cz

admin